SNF SuriNed Foundation is door de Belastingdienst gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op Belastingdienst.nl.

De overheid vraagt elk ANBI-lid inzage te geven in oa. het doel en financiën van de stichting. Hieronder vindt u deze informatie. 

 

 

Naam en contactgegevens

Stichting SNF | SuriNedFoundation

De Jongstraat 3

3461 HT Linschoten

0642 208 204

info@surined-foundation.com

www.surinedfoundation.nl

 

Kamer van Koophandel

KVK nummer 66506735

Bank

IBAN NL58RABO0313294364

 

Bestuurssamenstelling 

Riëtte Oudenaarden   | voorzitter 

Saskia Fabricius         | secretaris

Cees Oosterom          | penningmeester

Wilfred Oudenaarden | lid

Rick Koulen                | lid

 

Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting is het volgende vastgelegd: Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van bewijsstukken vergoed.

 

Doelstelling

In samenwerking met locale partners werkt SNF SuriNed Foundation aan het optimaliseren van gezondheidszorg in Suriname door opleiding en training van verpleegkundigen en aanverwante beroepsgroepen.